HDTower
HDTower

  Tại sao SOffice?Nhà cung cấp giải pháp văn phòng hàng đầu Việt Nam
  Chúng tôi cam kết về tính pháp
lý và độ ổn định của từng địa
chỉ kinh doanh.
   
   
Giải pháp linh hoạt
  Bạn chỉ trả phí cho những gì
bạn sử dụng
   
   
Dịch vụ chu đáo
  Chúng tôi đơn giản hóa thủ tục
để việc thiết lập văn phòng chỉ
tính bằng phút
   
   
"Ngoài cơ sở vật chất tốt thì yếu tố con người, chất lượng phục vụ của SOffice là điều mà doanh nghiệp chúng tôi hài lòng, các nhân viên đều giúp đỡ rất nhiệt tình trong quá trình quay phim", ông Phú nói.
Từ một doanh nghiệp sử dụng dịch vụ văn phòng chia sẻ của một công ty nước ngoài chuyển sang kinh doanh mô hình này, ông Phan Văn Dũng, tổng giám đốc công ty đầu tư Hữu Liên, cho biết việc kinh doanh văn phòng chia sẻ đang tăng nhanh và là xu hướng sử dụng của nhiều công ty.
Anh Phan Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Hữu Liên (với văn phòng ảo SOffice), chia sẻ: “Tiềm năng của dịch vụ văn phòng ảo tại Việt Nam còn rất lớn. SOffice mới ra đời nhưng đã có lượng khách hàng đáng kể”.
  Nói chuyện với chuyên viên của SOffice

092 687 0000  
Báo giá nhanh
Trái
Phải