HDTower
HDTower

  Tại sao SOffice?Nhà cung cấp giải pháp văn phòng hàng đầu Việt Nam
  Chúng tôi cam kết về tính pháp
lý và độ ổn định của từng địa
chỉ kinh doanh.
   
   
Giải pháp linh hoạt
  Bạn chỉ trả phí cho những gì
bạn sử dụng
   
   
Dịch vụ chu đáo
  Chúng tôi đơn giản hóa thủ tục
để việc thiết lập văn phòng chỉ
tính bằng phút
   
   

Dịch thuật/ Phiên dịch

SOffice cung cấp giải pháp dịch thuật đa ngôn ngữ, đa chiều (Anh-Việt, Việt-Anh, Anh-Pháp, Pháp-Anh, Anh-Nhật, Nhật-Anh, Trung-Nhật, Nhật-Trung,...vv) cho tất cả các loại tài liệu nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sắp xếp nhân sự phiên dịch cho doanh nghiệp theo nhiều ngôn ngữ  khác nhau khi có yêu cầu.

SOffice hy vọng rằng, bằng năng lực cốt lõi của quý doanh nghiệp, cộng với sự hỗ trợ tối đa của SOffice, quý doanh nghiệp sẽ ngày càng thành công hơn.

  Nói chuyện với chuyên viên của SOffice

092 687 0000  
Báo giá nhanh
Trái
Phải