HDTower
HDTower

  Tại sao SOffice?Nhà cung cấp giải pháp văn phòng hàng đầu Việt Nam
  Chúng tôi cam kết về tính pháp
lý và độ ổn định của từng địa
chỉ kinh doanh.
   
   
Giải pháp linh hoạt
  Bạn chỉ trả phí cho những gì
bạn sử dụng
   
   
Dịch vụ chu đáo
  Chúng tôi đơn giản hóa thủ tục
để việc thiết lập văn phòng chỉ
tính bằng phút
   
   

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

SOffice sẽ hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề:


 

 

Tư vấn Đăng ký kinh doanh: lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài...);

   
Tư vấn tên công ty: (Lựa chọn tên và tra cứu tên);
   
Tư vấn ngành nghề kinh doanh: (Chuẩn hoá theo quy định của pháp luật);
   
Mua hoá đơn lần đầu
   
Khai báo thuế ban đầu


SOffice hy vọng rằng, bằng năng lực cốt lõi của quý doanh nghiệp, cộng với sự hỗ trợ tối đa của SOffice, quý doanh nghiệp sẽ ngày càng thành công hơn.

  Nói chuyện với chuyên viên của SOffice

092 687 0000  
Báo giá nhanh
Trái
Phải